HOUSTON TEXAS ATTORNEYS & COUNSELORS AT LAW


LUẬT SƯ HOUSTON VỚI KINH NGHIỆM, TRUNG THỰC, & TẬN TÂMTại tổ hợp Luật Sư Law Offices of Steven Tuan Pham, tôn chỉ của chúng tôi là cố vấn cho khách hàng đạt được mục tiêu của họ mà vẫn giữ được nhân phẩm, thành thật, và trung thực đối với thân chủ, tòa án, và pháp luật. Chúng tôi đã đạt được nhiều thành quả tích cực trong việc hỗ trợ thân chủ trong các lĩnh vực về luật gia đình như ly hôn, các vụ kiện liên quan đến thương mại, công ty, các hợp đồng liên quan đến việc sang nhượng hay thuê mướn bất động sản, các vấn đề liên quan đến luật di trú, việc thành lập di chúc, tố tụng về di sản, và biện hộ về hình sự.

Những L.S. kinh nghiệm tại Law Offices of Steven Tuan Pham giúp thân chủ giải quyết được phần lớn các tranh chấp sau khi thương lượng với đối phương, tuy nhiên có khi những phương pháp này không đủ để đoạt được thành quả mong muốn. Khi cần thiết, các L.S. kinh nghiệm của Law Offices of Steven Tuan Pham sẽ đệ đơn khởi tố để bảo vệ quyền lợi và tài sản của quý vị. Những Luật Sư nhiều kinh nghiệm về tố tụng của chúng tôi sẽ tận lực để dành được thành quả tốt đẹp nhất cho quý thân chủ. Quý vị sẽ luôn luôn được đối xử một cách:


Law Offices of Steven Tuan Pham

TRUNG THỰC. 

Chúng tôi luôn luôn lắng nghe những câu hỏi, thắc mắc, và sự quan tâm của quý vị và sẽ cố vấn cho quý vị những ý kiến trung thực qua kinh nghiệm để đạt được những kết quả mà quý vị có thể mong đợi. Chúng tôi luôn tôn trọng những công viêc quý vị đã uỷ nhiệm và trung thành với thân chủ.THÀNH THẬT. 

Những L.S. tại Tổ Hợp Law Offices of Steven Tuan Pham sẽ cung cấp cho quý vị các ý kiến pháp lý trung thực và thẳng thắn nhất. Sau khi tham khảo với một luật sư, quý vị sẽ hiểu biết thêm về vấn đề của mình và phương cách để đạt được một kết quả tốt đẹp.THÀNH THẠO. 

Chúng tôi là những L.S. rất thức thời và đã đạt được nhiều thành quả về cho thân chủ của mình nhờ vào sự hăng say và tận tụy tiếp cận vụ việc. Chúng tôi sẽ đem lại kết quả mà quý vị mong muốn qua năng lực, tận tâm, và kinh nghiệm.TRUNG THÀNH. 

Chúng tôi sẽ tận lực để đạt được lòng tin tưởng của quý vị. Chúng tôi tự hào khi được sự tin cậy của thân chủ. Vì vậy, chúng tôi luôn lấy chữ Tín làm đầu khi đại diện thân chủ của mình.
LAW OFFICES OF STEVEN TUAN PHAM ĐẢM NHIỆM CÁC LÃNH VỰC SƯ SAU:  THÀNH LẬP HỢP ĐỒNG, CÔNG TY, & GIAO DỊCH KINH DOANH


  Thành lập công ty, sát nhập hay mua lại, đầu tư quốc tế, thỏa ước điều hành công ty, thành lập văn kiện về hợp tác hay giải thể đối tác, soạn thảo và xem xét các hợp đồng cho thuê bất động sản, văn kiện thành lập công ty theo Luật (Corporate By-laws) và Nghị quyết của Ban giám đốc, kinh doanh giao dịch,các thương ước v.v... Cách tốt nhất để tránh những tranh chấp tiềm ẩn hiện diện trong các hợp đồng kinh doanh đưa đến các vấn đề quan trọng cần quan tâm trong tương lai. Xin vui lòng liên lạc với các luật sư chuyên về doanh vụ và luật sư chuyên về soạn thảo hợp đồng kinh doanh tại Law Offices of Steven Tuan Pham để biết thêm chi tiết.

  TỐ TỤNG THƯƠNG MẠI


  Tranh tụng thương mại và địa ốc, xây cất & thiết kế bất cẩn, gian lận, đòi nợ, cố vấn về hợp đồng thương mại, ký hợp đồng, khai phá sản, tố tụng, tố tụng hàng loạt ( class action lawsuits), hủy bỏ khế ước.

  LUẬT DI TRÚ & XIN NHẬP TỊCH


  Bảo lãnh gia đình, thân nhân, nhân viên, thẻ xanh, nhập tịch, xin hồi trú, chống án lệnh trục xuất, chỉnh sửa giấy tờ hồ sơ trục trặc. Xin visa du lịch, du học sinh, kinh doanh, & đầu tư tại Hoa Kỳ.

  LUẬT GIA ĐÌNH


  Ly hôn, ly dị; tiền cấp dưỡng cho mình ; phân chia tài sản; quyền giữ trẻ và thăm viếng; tiền cấp dưỡng cho con trẻ; quyền giám thủ con; sửa đổi án lệnh; ly thân, những vụ kiện ảnh hưởng đến liên hệ cha mẹ / con , tố quyền người cha, hòa giải, luật hợp tác (collaborative law).

  LUẬT BẤT ĐỘNG SẢN (ĐỊA ỐC)


  Hợp đồng địa ốc, đàm phán, kiện tụng tịch thu nhà, tranh chấp với Home Owner Associations (HOA), quyền chuộc lại nhà sau khi bị tịch thu vì thuế, hợp đồng thuê nhà & tố tụng về luật thuê địa ốc, kiện cáo bất động sản, lấy lại nhà cho thuê, áp đặt nợ(lien) nhà khi thiếu nợ tiền xây cất và sửa chửa.

  THÀNH LẬP DI CHÚC, ỦY THÁC & KẾ HOẠCH DI SẢN


  Thành lập và sửa đổi di chúc, lập kế hoạch di sản, xác minh chúc thư (probate) tại tòa, quyền giám hộ tài sản, thuế thừa kế, sự ủy thác di sản (trusts).

  TAI NẠN CÁ NHÂN VÀ XE CỘ


  Tổn thương & tổn thất vì tai nạn xe cộ, & tai nạn nơi làm việc; Bảo hiễm thiên tai do gió (wind damage), bão lụt (flood damage); Đại diện công ty & cơ sở thương mại về thiệt hại khi gặp thiên tai (Business Interuption Coverage).

Chúng tôi xin mời quý vị liên lạc với chúng tôi để được tư vấn. Xin gọi Law Offices of Steven Tuan Pham tại 713-517-6645 hoặc xin liên lạc chúng tôi qua mẫu đơn trên mạng lưới Internet.